5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi

5510, sayılı, kanun, sGK SSK bağkur, birde

5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu - muhasebedanisma -. Anasayfa fotoğraf / 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, arkadaşların Burada! Ülkemizde işsizlikle mücadele etmek, kayıt dışı istihdamın önüne geçmek ve özel Güvenlik Soru Ve Cevapları 69 yeni istihdam alanlarını desteklemek amacıyla düzenlenen SGK teşvikleri önemli yer tutar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. 4/1(a) maddesine göre sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine sağlanan 5 prim teşviki; İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için; -Aylık prim ve hizmet belgeleri (aphb) yasal süresi içinde verilmelidir. 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi 5510 sayılı kanun metnine sitemizden ulaşabilir, dilerseniz 5510 sayılı kanunu indirebilirsiniz.

Tarihi İtibariyleYürürlüğe Girecek Olan 5510, sayılı, kanuna

5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemelidir. Kesinleşmiş idari para cezası veya prim borcu bulunmamalıdır. İhale konusu işler kapsama girmemektedir.( Sadece Ziraat ve Halk Bankası tarafından ihale edilen hizmet alımı niteliğindeki işler bu teşvik kapsamındadır.). 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar.

506 sayılı, sosyal Sigorta kanunu, sSK açısından 5510 sayılı, sosyal

5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi Bu şartlara sahip işveren için; -Aylık prim ve hizmet belgesi (aphb) sisteme 05510 Kanun türü seçilerek girilmelidir.( Seçilebilecek aphb türleri : ) 4447 sayılı Kanunun geçici 7nci, geçici 9uncu ve geçici10 uncu maddesinde, Engelli sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun ek 2nci maddesinde, 5225 sayılı Kanunun 5inci. Bu indirimden sonra işverenin yararlandığı ilgili kanunda başka bir indirim varsa eğer işveren hissesi bu oranlar üzerinden hesaplanacaktır. Borcu olan alt işveren varsa bu durumda hem işveren, hem de borcu olan alt işveren bu teşvikten yararlanamazken işverenin borcu olup, alt işverenin borcu yoksa, alt işveren bu teşvikten yararlanabilir. 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi 2008/155 ve 2008/156 numaralı sirkülerimiz ile bilgilerinize sunulduğu üzere 5510 Sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili Yönetmelikler ekleri ile yayınlanmıştır.

5510 sayılı kanun metni İşçi Dünyası

5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi Prim borçlarının KDV iadesi alacaklarından mahsup edilmesiyle ödenmesi durumunda da bu teşvikten yararlanılabilmektedir. Hangi işverenler bu teşvikten yararlanamaz; sgdpye tabi olanlar(emekli olduğu halde çalışanlar yabancı ülkede çalışanlar, harp malulü olduğu halde çalışan sigortalılar için bu teşvikten yararlanılamaz. 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi Söz konusu mevzuat çerçevesinde işveren yükümlülükleri aşağıda görülen 4 kategoride özetlenmiştir.

5510, sayılı, kanun

5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi Bu teşvikten yararlanan işverenler işsizlik ödeneği alanlar ile ilgili olan teşvikten yararlanamaz. (4447 nolu kanunun 50nci maddesi) 5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanların Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları aşağıdaki gibidir. Sigorta Kolu İşveren Payı Çalışan Payı toplam malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 9 20, kısa Vadeli Sigorta Kolları. Genel Sağlık Sigortası 7,5 5 12,5 İşsizlik Sigortası 2 1 3, toplam 22,5 15 37,5 5510 sayılı kanuna göre uygulanan yüzde 5lik indirime 4/1(a) maddesine göre bir örnek verecek olursak; A şirketinde çalışan işçiye ödenecek 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi olan brüt maaş.000 TL ise ödenmesi gereken toplam prim. İşverenin teşvikten yararlanmak için şartları sağladığını varsayalım. 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları özel üniversitede Iş Imkanı ile müzik, resim, heykel ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü modern özel Tasarım Halı maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar sigortalı sayılmaktadır 5510/4-1_A).

Madde- İşverenin, gerçek Usulde Mükellef Olması

5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi Bunun sonucunda ödenecek prim oranında yüzde 5lik indirim olacak ve yeni prim oranı 37,5-532,5 olacaktır. Böylece işveren tarafından ödenecek prim ise 3000*32,5975 TLya düşecektir. 4/1(b) maddesine göre sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinde(Bağ-Kur) -Bu düzenleme 2016/Ekim ayında itibaren başlamıştır. 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Işveren Vekili Atanabilir Mi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.

Tags: kanuna, vekili, atanabilir, birden, işveren, göre, sayılı, fazla | Category: Vpn Programı, Vpn Siteleri

Latest news:

Useful info: